Naoko

 

Nota hori
その音は
Nota horrek
その音が
Nota horren
その音の
Hostoak

Ez.
いや
Natura itzali eta berpiztua, piano bat bezala
枯れて生き返った自然、ピアノのようで
Nota hori da
その音だよ
Nota horrek
その音が
Nota
音の
Itzal

Su

Nota horiek
その音が
adarrik ez
枝じゃなくて

Adarrik ez
枝じゃなくて
Haizea baizik
風についているのだ